seo
» Nawigacja:

Transport bimodalny

transport

Jednym z najbardziej popularnych i najbezpieczniejszych sposobów na dostarczenie ładunku do wyznaczonego miejsca jest transport bimodalny. Wykorzystuje się tu dwa rodzaje środków transportu, jakimi są ciągnik z naczepą oraz pociąg. Ładunek dowożony jest na stacje kolejowe wielkimi samochodami, które zwane są ciągnikami z naczepą. Tam następuje odczepienie naczepy, a później załadowanie jej na wagon kolejowy. Sprawna lokomotywa jest w stanie na raz uciągnąć kilkadziesiąt takich naczep samochodowych, pod warunkiem jednak, że są one stabilnie umocowane. Po dotarciu do wyznaczonej stacji kolejowej naczepy umocowywane są na oczekujących tam ciągników i dowożony drogami do punktu docelowego.


Naczepy samochodów nie są w żaden sposób otwierane, ani nie następuje przeładowanie towaru. W związku z tym niweluje się ryzyko uszkodzenia przewożonych artykułów. Transport bimodalny jest stosowany coraz częściej, z uwagi na jego niski koszt oraz stosunkowo wysokie bezpieczeństwo ładunku. W taki sposób najczęściej przewozi się węgiel, koks i żwir. ładunek na każdej stacji jest gruntownie sprawdzany, kontrolowane są wszelkie mocowania oraz sprawdzana jest stabilność i unieruchomienia naczep.

© Transport, kopiowanie zabronione